Mem-Brein

Mem-Brein

Mem-Brein is in 2018 opgericht door Gerard Evers en heeft als doel nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde kennis over gezondheid en ziekte toegankelijk te maken voor een breed publiek.

“Gefascineerd door het effect dat voeding, leefstijl en omgeving heeft op de gezondheid en specifiek op mijn gezondheid ben ik me gaan verdiepen in de wetenschappelijke kennis hierover. Met name omega 3-vetzuren en hun rol met betrekking tot laaggradige chronische ontstekingen, hadden mijn aandacht.

Wetenschappelijke basis

Ik was erg enthousiast over het boek van Paul Clayton, Out of the fire, waarin al deze kennis en inzichten toegankelijk gebundeld zijn. Ik deelde exemplaren van het boek uit aan familie en vrienden, maar de Engelse taal bleek een obstakel om de inhoud echt te begrijpen. In een goed contact met de schrijver opperde ik het boek te laten vertalen. Dit mondde uit in een project waarvan ik van tevoren de omvang niet had kunnen voorzien. Maar dankzij een team van professionals is deze vertaling er gekomen onder de titel Brandend Lijf.

Naast het boek van Clayton verdiepte ik mij ook in de epigenetica, en in het bijzonder in het werk van Bruce Lipton. Hij stelt dat niet ons DNA bepalend is voor hoe ons lichaam functioneert, maar dat de invloed van de omgeving allesbepalend is. De signalen uit de omgeving besturen namelijk de binding van regulerende eiwitten aan het DNA. Kortom: onze genen reageren op informatie van buitenaf.

Om die reden is Bruce Lipton ervan overtuigd dat niet het DNA in de celkern het belangrijkste onderdeel van de cel is. Nee, volgens hem is dat het membraan.

Het celmembraan: brein van ons lichaam

Hij schrijft in zijn boek: ‘Het ware geheim van het leven ligt in het begrijpen van de verfijnd eenvoudige mechanismen van het magische membraan. Dit zijn de mechanismen waardoor ons lichaam signalen uit de omgeving in gedrag vertaalt.’ Het celmembraan speelt volgens Bruce Lipton een cruciale rol in ons leven.

Zo briljant eenvoudig als de werking van het celmembraan, zo complex is de werking van ons brein. Nu we steeds meer leren over het onbewuste brein (dat volgens wetenschappers tot wel 95% van ons gedrag bepaalt), maar we ook steeds beter begrijpen welke rol ons bewustzijn daarbij heeft (Neuropsycholoog André Aleman neemt het in zijn splinternieuwe boek Je brein de baas op voor het bewuste denken) is mij een ding duidelijk:

De mens is een ongelooflijk slim ontworpen wezen. Met een uniek samenspel tussen cellen en omgeving, tussen membraan en het brein. Dat is waar ik de naam Mem-Brein op gebaseerd heb, als ode aan de mens.”